BMAT คืออะไร ?

 

BMAT หรือ BioMedical Admissions Test เป็นข้อสอบที่จัดทำโดย Cambridge Assessment Admissions Test
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แห่งสหราชอาณาจักร
เป็นข้อสอบวัดระดับเพื่อสมัครเรียนต่อคณะแพทยศาตร์ หรือคณะทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

 

BMAT ปี 2563 สอบเมื่อไหร่?

 

สำหรับรอบสอบในแต่ละปีในไทยจะมีวันสอบ 2 รอบ โดยในปีนี้จะมีสอบในเดือนกันยายนและพฤศจิกายน
ทั้งสองรอบการทดสอบมีรูปแบบการทดสอบและวิธีการให้คะแนนเหมือนกัน
5 กันยายน 2563‬
4 พฤศจิกายน 2563‬

 

น้องๆอย่าลืมเช็คกับทางมหาลัยด้วยนะคะว่ามหาวิทยาลัยที่น้องๆสนใจรับสมัครรอบไหน

 

สำหรับการสอบ BMAT ในเดือนกันยายน:

 

เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 22 มิถุนายน 2563
และปิดลงทะเบียนในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น. BST

 

ไม่มีการลงทะเบียนล่าช้า

 

สำหรับการสอบ BMAT ในเดือนพฤศจิกายน:

 

เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 กันยายน 2563 และวันครบกำหนดลงทะเบียนมาตรฐาน
คือเวลา 17.00 น. BST วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

สามารถลงทะเบียนล่าช้าได้จนถึงเวลา 18.00 น. BST วันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

น้องๆเลือกสอบ BMAT ได้เพียงครั้งเดียวต่อปีเท่านั้น

 

BMAT ต้องสอบอะไรบ้าง

 

ข้อสอบเป็นแบบเขียนบนกระดาษ มีระยะเวลาสอบ 2 ชั่วโมง โดยการสอบจะแบ่งเป็น 3 ส่วน

 

ส่วนที่ 1: Aptitude skills ทักษะการคิด
ทักษะทั่วไปในการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ คำถามแบบมีตัวเลือก 32 ข้อ 60 นาที
รูปแบบคำถาม
คำถามแบบมีตัวเลือก 32 ข้อ 60 นาที

 

ส่วนที่ 2:Scientific Knowledge and Applications ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้
ความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนจนถึงมัธยมปลาย
ในโรงเรียนไปประยุกต์ใช้
รูปแบบคำถาม
คำถามแบบมีตัวเลือก 27 ข้อ 30 นาที

 

ส่วนที่ 3:Writing Task การสอบข้อเขียน
ความสามารถในการเลือก พัฒนา และจัดการแนวคิด และสื่อสารผ่านการเขียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระชับได้ใจความ
รูปแบบคำถาม
การสอบข้อเขียนหนึ่งข้อจากคำถามสามข้อให้เลือก 30 นาที

 

อ้างอิง
https://www.admissionstesting.org/campaigns/bmat-thailand/

 

เตรียมพร้อมสู่เส้นทางแพทย์กับหลักสูตร BMAT 12 weeks ครอบคลุมเนื้อหาครบทั้ง 3 ส่วน
ตะลุยโจทย์ย้อนหลัง 10 ปี Mock test ฟรี! หลังจบหลักสูตร

 

สมัครเรียน/ติดต่อสอบถาม