ปัจจุบันการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในภาคอินเตอร์ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะนอกจากจะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้รับการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้วยังมีสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากภาคปกติ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนในภาคอินเตอร์จะทำให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าประทับใจอย่างแน่นอน เมื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใกล้เข้ามา น้องๆ หลายคนอาจจะกังวลเกี่ยวกับคะแนนสอบที่ต้องใช้ยื่น รับการพิจารณาไม่ว่าจะเป็น SAT, IELTS หรือ การสอบอื่นๆ บางคนไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนสนใจมากพอ จึงรู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้จะไปพึ่งพาใคร อย่างไรก็ตาม ถ้าหากน้องๆ ได้รับคำปรึกษาดีๆ จากพี่ๆ ทีมงาน Aclaire Preparatory School ที่คอยดูแลเอาใจใส่น้องๆ เป็นอย่างดีและติดตามผลการทดสอบของน้องๆ อย่างไกล้ชิด เสมือนคนในครอบครัวก็ว่าได้ เชื่อว่าน้องๆ จะค้นพบและบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้อย่างแน่นอน เปรียบกับดาวหางที่พร้อมพุ่งชนทุกอย่างโดยไม่มีอะไรมาขวางได้ พี่ๆ ทีมงานขอฝากข้อคิดในการเตรียมตัวสอบเอาไว้ 4 อย่างคือ ฝึกฝน ทำผิด เรียนรู้ และชำนาญ ฝึกฝนโดยการทำแบบฝึกหัดที่ครอบคลุม เมื่อฝึกฝนย่อมมีการทำผิดพลาดเป็นธรรมดา ซึ่งเมื่อเราค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดนั้นๆ จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการคิดมากขึ้น และเมื่อเราฝึกจนชำนาญก็จะเกิดการตกผลึกความคิด พี่ๆ พร้อมจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบและวางแผนการเรียนให้น้องๆ ขอเพียงน้องๆ มุ่งมั่นและเพียรพยายาม พี่ๆ พร้อมจะผลักดันน้องๆ ให้ทำสำเร็จให้ได้ด้วยดี