สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การเรียนประสบความสำเร็จได้ก็คือ “ความสนใจ” เมื่อมีความสนใจแล้วความขยันก็จะตามมา ในขณะที่เราจำสูตรคณิตศาสตร์หรือจำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ แต่เรากลับจำItem ในเกมส์ได้ จำระบบต่าง ๆ ของเกมส์ หรือ ฉากในซีรีย์ที่เราชื่นชอบได้เป็นฉากๆ ใครพูดอะไรฉากไหน รวมถึงวิเคราะห์ได้ถึง Episode ถัดไปได้เลย สิ่งที่ต่างกันระหว่างการเรียนกับเกมส์หรือซีรีย์ก็คือความสนใจ แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจวิชาต่างๆ ที่ตัวเองไม่ถนัด อุปสรรคของการเรียนส่วนใหญ่ที่พบมาคือ เมื่อไม่เข้าใจแล้วความสนใจก็จะลดน้อยลง ไม่ตั้งคำถาม ไม่เกิดความสงสัย และเป็นผลให้การเรียนไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นการเรียนจะต้องมุ่งที่จะทำความเข้าใจมากกว่าที่จะเน้นท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทอง ตอนเรียนแรกๆจำไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ถ้าเข้าใจและสนใจทบทวนสุดท้ายก็จะจำได้ ขอให้พยายามเรียนให้เหมือนเป็น FanClub วิชานั้นๆ